logo

Tworzymy aplikacje oraz serwisy internetowe pod klucz. Preferujemy rozwiązania oparte na PHP i JSF. Dla klientów biznesowych oferujemy zastosowanie całego spektrum technologii wielowarstwowych JEE (EJB, Webservices) na platformach JBoss oraz Apache Tomcat.

Nasza firma oferuje również kompleksową obsługę informatyczną, począwszy od wyboru optymalnego rozwiązania, przez jego zakup, konfigurację, po wdrożenie i zarządzanie.